Biologie

Urmărind aceste emisiuni accelerezi procesul de însuşire a conceptelor, a legăturilor funcţionale între diferitele lecţii, îţi însuşeşti tehnici concrete de învăţare şi eşti mai pregătit să răspunzi în timp util la Bacalaureat.

Detalii »

Chimie

Emisiunile accentuează modalităţile active de cunoaştere şi însuşire a temelor prin demonstraţii, materiale grafice în mişcare, probleme de rezolvat de la o emisiune la alta.

Detalii »

Fizică

Astăzi, fizica este un subiect vast şi foarte dezvoltat. Majoritatea fizicienilor se specializează în cercetare teoretică sau experimentală, prima ocupându-se de dezvoltarea noilor teorii, şi a doua cu testarea experimentală a teoriilor şi descoperirea unor noi fenomene.

Detalii »

Geografie

Geografia este un obiect de studiu de foarte mare interes pentru liceenii care după Bacalaureat caută să îşi aleagă un drum profesional cât mai potrivit calităţilor şi aspiraţiilor lor. Geografia actuală este un obiect de studiu care sintetizează mai multe ramuri ale ştiinţei deschizând astfel un evantai larg de opţiuni.

Detalii »

Istorie

Privită în contextul general al evoluţiei umanităţii şi mai ales al popoarelor din Europa, istoria pe care elevii o studiază în liceu le oferă suficiente date pentru a se referi în cunoştinţă de cauză la evoluţiile şi fenomenele lumii contemporane.

Detalii »

Limba şi literatura română pentru clasa a VIII-a

Emisiunile se concentrează asupra îmbogăţirii cunoştinţelor de limbă, într-o atmosferă deschisă, în situaţii de comunicare adecvat motivate, cu ajutorul unor mijloace atractive pentru elevi, având ca scop dezvoltarea diferitelor competenţe şi capacităţi şi formarea viziunii asupra literaturii şi a lumii din jur în general, dezvoltarea gândirii autonome a elevilor şi exigenţa exprimării părerilor proprii şi a unor atitudini civilizate în dezbateri.

Detalii »

Limba şi literatura română pentru clasa a XII-a

Un accent deosebit este pus pe cunoaşterea operelor şi autorilor canonici ai istoriei literaturii române, cunoaşterea trasăturilor stilistice ale scriituri autorilor, originalitatea talentului lor în construirea unei imagini literare percutante.

Detalii »

Matematică pentru Bacalaureat

În cadrul consultaţiilor pe care profesori de prestigiu din liceele bucureştene şi din alte localităţi le prezintă în emisiunile Preuniversitaria, sunt dezvoltate atât subiecte teoretice, cât şi rezolvări de probleme din toate capitolele matematicii prezente în teste: algebră, geometrie, analiză matematică.

Detalii »

Matematică pentru clasa a VIII-a

Consultaţile pentru matematică asigură o pregătire completă şi complexă a elevilor prin folosirea unor metode didactice moderne, interactive. Toate demonstraţile, rezolvările de probleme şi aplicaţii sunt alese cu multă grijă pentru a dezvolta gândirea specifică matematicii şi nivelului de cunoştinţe atins.

Detalii »